Zullen we samen lezen?

Disclaimer

Disclaimer

Zullen we samen lezen (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot zullenwesamenlezen.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Zullen we samen lezen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Zullen we samen lezen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zullen we samen lezen.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zullen we samen lezen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zullen we samen lezen.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zullen we samen lezen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.